Sloopopvolgingsplan

Bij de afbraak van niet-residentiële gebouwen boven 1000 m³ (boven 5000 m³ voor hoofdzakelijk residentiële) is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning een sloopopvolgingsplan vereist.

Dit laat een selectieve sloop toe en de opsplitsing in puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Op basis van het sloopopvolgingsplan en na een eventueel controlebezoek levert de sloopbeheerorganisatie Tracimat de verwerkingstoelating af waarna de verwerking van het LMRP-puin goedkoper kan gebeuren dan bij ongescheiden puin.

Onze deskundigen stellen aan de hand van de nodige plaatsbezoeken en eventuele plannen voor u het sloopopvolgingsplan op. Als onderdeel hiervan wordt een asbestinventaris opgemaakt (zie hier). Ook de controlebezoeken tijdens de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen worden door ons uitgevoerd.

Mogelijke Afvalstoffen

Mogelijke gevaarlijke afvalstoffen

 • asbest

 • teer

 • olie

Mogelijke ongevaarlijke afvalstoffen

 • baksteen

 • beton

 • hout

 • staal

Indien u meer informatie of een offerte wenst, vul dan het contactformulier in of stuur ons een e-mail.

 • 011 30 10 60

 • BAL bv
  Oude Spoorbaan 100 / 7

  3500 Hasselt

  BE 0683.447.251
  RPR Hasselt